Hotline: 0357706455

Bản lề thành thùng ô tô 670g

Bản lề thành thùng ô tô 670g

Để yêu cầu đơn hàng, bạn cần cung cấp cho chúng tôi những thông tin sau:

- Kích thước

- Chất liệu

- Bản vẽ kỹ thuật (nếu có) hoặc mô tả chi tiết sản phẩm bạn cần gia công

- Số lượng và thời gian bạn muốn nhận hàng. Thông thường, với những sản phẩm gia công theo yêu cầu tùy theo số lượng khác nhau chúng tôi sẽ cần 1-2 tuần lễ để sản xuất, gia công.

Ánh Huyền giao hàng toàn quốc, miễn phí với các đơn hàng số lượng lớn. Một số đơn hàng số lượng ít hơn, chúng tôi sẽ áp dụng đơn giá giao hàng phù hợp cho từng nơi bạn muốn chuyển hàng đến.

Hãy gọi tới số  0357706455 để nhận sự tư vấn tận tình.

Rùa Thượng, Thanh Thùy Thanh Oai, Hà Nội

02433974264
0357706455